Home / اطلاعات ضروری سوئد (page 2)

اطلاعات ضروری سوئد

نکاتی‌ در مورد اجازه اقامت دائم در سوئد.

با اخذ اجازه اقامت دائم (Permanent uppehållstillstånd) شما حق دارید تحت شرائط یکسان با کلیه ساکنان سوئد دراین کشور کار و زندگی کنید. شما می توانید به خارج از کشور سفرکرده و به سوئد بازگردید ولی در موقع خروج از سوئد به یک پاسپورت معتبر نیاز دارید تا بتوانید به سوئد ...

Read More »

شرایط برای گرفتن اجازه اقامت کاری سوئد.

برای دریافت اجازه کاربایستی یک کار به شما ارائه شده باشد. قبل ازسفربه سوئد بایستی اجازه کار راگرفته باشید. شما نمیتوانید اجازه کاردریافت کنید که درسوئد درجستجوی کار باشید.     برای گرفتن اجازه کار باید: -یک پاسپورت معتبر داشته باشید -کاری به شما ارائه شده باشد که ازنظرشرایط  و ...

Read More »

اطلات جامع در مورد پناهندگی در سوئد!

در حال حاضر، اداره‌ی کل مهاجرت پذیرش پناهجویان را به این ترتیب انجام می دهد! همه‌ی پناهجویانی که به سوئد می‌آیند از این حق برخوردارند که به درخواست آنها رسیدگی شود. کسانی نیز که نیازمند مسکن و کمک مالی باشند حق برخورداری از مسکن و کمک مالی دارند. اداره کل ...

Read More »

کمک به قربانیان جرایم

در اینجا کسانی که مورد ارتکاب جرمی واقع شده اند می توانند در باره ی کمک ها ی موجود اطلاعات کسب کنند در هنگام شکایت از وقوع جرم، پلیس موظف است که اطلاعات لازم در مورد کمک هایی که می توانید دریافت نمایید را در اختیار شما قرار دهد. این ...

Read More »

مدارک لازم برای درخواست ویزای تحصیلی سوئد

طبق اطلاعاتی که در روی بورد سفارت سوئد وجود دارد و تجربیات دوستان مدارک زیر جهت درخواست برای اقامت دانشجویی نیاز است: فرم 105031 (در دو نسخه) تاریخ ورود و خروج را از ماه آگوست بنویسید. دو قطعه عکس ۴×۶ تمام رخ، رنگی، زمینه سفید، بدون روتوش ( توجه کنید ...

Read More »