Home / اطلاعات ضروری سوئد

اطلاعات ضروری سوئد

اطلاعات ضروری برای استفاده از خدمات درمانی از سوی پناهجویان و اشخاص فاقد مدارک

به شماره‌ی ۱۱۷۷ تلفن بکنید اگر خودتان، یا کسی دیگر، بیمار هستید و می‌خواهید پرستاری شما را راهنمایی بکند به شماره‌ی ۱۱۷۷ تلفن بکنید. شما همچنین می توانید از راهنمایی در باره‌ی اینکه برای مراقبت و درمان به کجا مراجعه کنید، برخوردار شوید. پرستار به زبان سوئدی حرف می‌زند و ...

Read More »

چه مدارکی برای تسلیم درخواست پناهندگی مورد نیاز است؟

اداره مهاجرت سوئد سازمانی است که مسئولیت دریافت و بررسی درخواست های پناهندگی در سوئد،تابعیت سوئدی (سیتزین شیپ) و درخواستهای مربوط به صدور و تمدید انواع ویزاها و یا اجازه های اقامت موقت و یا دائمی در سوئد را بر عهده دارد.این سازمان بر اساس مقررات کنوانسیون پناهندگی سازمان ملل متحد یا ...

Read More »

شما که درخواست پناهندگی در سوئد میکنید.

مقررات مربوط به اینکه چه کسی حق گرفتن پناهندگی در سوئد را دارد، در معاهده پناهندگی سازمان ملل متحد و قانون سوئد ٔ نوشته شده است. این اداره کل امور مهاجرت است که به درخواست پناهندگی شما رسیدگی میکند. در صورتی که تصمیم گرفته شود که درخواست شما در سوئد رسیدگی ...

Read More »

پاسخ به سوالات معمول در مورد پاسپورت و کارت شناسائی سوئدی

اگر از نیافتن پاسخ سوالات خودتان در فیس بوک و یا صفحات دیگر در مورد پاسپورت سوئدی و مسافرت کردن با مدارک مختلف در کشورهای اروپائی خسته شده اید با مراجعه به سایت پلیس سوئد میتوانید پاسخ این سوالات را به سادگی بیابید.در این بخش ما به ساده ترین سوالات ...

Read More »

در سوئد امکان ملحق شدن پناهجویان به خانواده های خویش محدودتر میشود.

دولت لایحه ای  مبنی بریک قانون جدید که امکان ملحق شدن پناهجویان را با خانواده های خویش محدودتر میکند پیشنهاد کرده. ا ین قانون موقتی خواهد بود و تا سه سال اعتبار خواهد داشت. اگر چنانچه مجلس این لایحه پیشنهادی را تصویب کند این قانون از نیمه دوم ماه ژولای ...

Read More »

طریقه دریافت گذرنامه پناهندگی سیاسی.

افرادی می توانند پاسپورت پناهندگی سیاسی دریافت کنند که طبق کنوانسیون 1951 ژنو پناهندۀ رسمی باشند یا فاقد وطن بوده و واجد شرایط کنوانسیون 1954 نیویورک باشند.   درخواست پاسپورت پناهندگی سیاسی برای درخواست پاسپورت پناهندگی سیاسی بایستی فُرم شمارۀ  108021 ” تقاضانامۀ پاسپورت پناهندگی سیاسی” را تکمیل کرده و ...

Read More »

حمایت مالی تحصیلی برای درس خواندن در سوئد.

حمایت مالی تحصیلی  هنگامی که شما درخواست دریافت حمایت مالی تحصیلی سوئدی می کنید، کمیته مرکزی کمک هزینه تحصیلی (سی اس ان)آن را بررسی خواهد کرد که آیا بر اساس مقررات سوئدی شما دارای حق اساسی برخورداری از حمایت تحصیلی هستید و یا آیا بر اساس مقررات اتحادیه اروپا بایستی ...

Read More »

برای تقاضای پناهندگی خود جواب منفی گرفته اید؟قسمت ۱

رد تقاضای پناهندگی شما از طرف اداره مهاجرت به این معنی است که شما حق اقامت در سوئد را ندارید. شما یا می توانید این تصمیم را بپذیرید و یا این که به آن اعتراض کنید. حتی اگر تصمیم به اعتراض و درخواست تجدید نظر می گیرید باید برای بازگشتن ...

Read More »

اطلاعات: درمورد اجازهٔ اقامت کاری در سوئد

اجازه کار شما نزد کارفرما و دررابطه با شغلی است که دردرخواست خود ذکرکرده اید معتبرمیباشد. مدت مجوز درتصمیم قید شده است.اگرکاردیگری نزد کارفرمای دیگری دریافت کنید و یا محتوی کارتان عوض شود بایستی مجددا درخواست اجازه بکنید. دراین مورد زیر تیترتعویض کار بیشتر مطالعه کنید. کارت اجازه اقامت(Uppehållstillståndskort) شما ...

Read More »

بیمار هستید؟ عکس العمل رئیستان چیست؟

روزهائی هست که همه ما مریض احوال هستیم و نمیتوانیم سرکارمان حاضر شویم اما وقتی واقعا بیمار هستید چه کاری باید انجام دهید؟ ثبت نام برای بیماری؟ موضوع بحث ما دراین نوشتار همین مساله خواهد بود.اینکه بیمار هستید و نمیتوانید سرکارتان حاضر شوید. چه کاری باید انجام دهید؟این پرسش در ...

Read More »