Home / علمی‌ / صدای درون انسان ها رمزگشایی شد

صدای درون انسان ها رمزگشایی شد

شما نیز هر روز با خودتان حرف می زنید، اکنون دانشمندان موفق به کشف رمز صدای درون انسانها شدند.

هر کس با خود و در درون خود حرف می زند. اما اکنون دانشمندان آمریکایی بر اساس یک الگوریتم موفق به کشف کلماتی شدند که انسان در افکار خود بیان می دارد.

 

کارشناسان این برنامه را بر روی چندین داوطلب مبتلا به صرع آزمایش نمودند. به این افراد متون مختلف جهت خواندن داده شد. این متون شامل نقل قول هایی از سخنرانی های رئیس جمهور تا اشعار بچگانه در مهد کودک بود.

 

این افراد در ابتدا این متون را با صدای بلند و سپس در درون خود خواندند. الکترودهای کامپیوتری نصب شده بر روی این افراد، با خواندن این متون تغییرات متفاوتی در مغز را نشان می دادند.

 

در نهایت دانشمندان با یافتن تعریف فعالیت عصبی مغز به نحوه خواندن این متون، قادر به ایجاد یک طیف خاص از این صداها گردیدند. الگوریتم فوق توانست داده های صوت درونی افراد را کشف کند.

 

 

 

Sputniknews