Home / اخبار سوئد / وزیر مهاجرت دنبال ممنوعیت چندهمسری خارجی تباران است

وزیر مهاجرت دنبال ممنوعیت چندهمسری خارجی تباران است

یک ارزیابی اداره مالیات نشان می‌دهد که حدود ٣٠٠ تن در  سوئد به عنوان فردی دارای چند همسر نزد این اداره ثبت شدهاند. اکنون دولت سوئد در نظر دارد تا یک بررسی در مورد ممنوعیت چندهمسری شهروندان خارجی ساکن سوئد انجام دهد.

هیلین فریتزون وزیر مهاجرت می گوید: چندهمسری در سوئد ممنوع است. به این منظور مهم است تا هیچ فردی با چند همسر در کشور ما ثبت نشود.

 

گزارش اداره مالیات در این مورد تا کنون سابقه نداشته است. در این گزارش گفته شده است که مجموعاً ٣٠٧ تن که در  سوئد نزد این اداره ثبت شده‌اند دارای چند همسر هستند.

 

همسران بعضی از این افراد خارج از  سوئد هستند و در حدود ۴٩٨ فرزند در این موارد ثبت اداره مالیات شده است.

 

این اداره گفته که ٣٨  فرد ساکن سوئد شناسایی شدهاند  که دارای بیش از دو شریک زندگی اند. این افراد از کشورهای سوریه، افغانستان و سومالی آمده‌اند.

 

در تمامی این موارد یک مرد با چندین زن ازدواج کرده است.

 

با آنکه چند همسری در سوئد ممنوع است و جرم پنداشته می‌شود اما اگر فردی پیش از ورود به سوئد چند همسر داشته باشد و در زمان ازدواج هیچ ارتباط قبلی با سوئد نداشته باشد در این صورت، اداره مالیات چنین مواردی را به منظور ثبت در اداره مالیات به رسمیت میشناسد.

 

اداره مالیات در گزارش خود گفته است که این شرایط تغییر خواهد یافت که از یک نگاه چندهمسری را ممنوع می‌سازد و اما از نگاه دیگر به آن اجازه داده می‌شود.

 

هیلین فریتزون می‌گوید: مشکلات زیادی در این کار دیده می‌شود من به دلایل مربوط به سیاست‌های برابری جنسیتی اشاره می‌کنم. اما این موضوع در کل بر می‌گردد به ارزش‌های که به آن در جامعه  سوئد باید متعهد بود.

 

 

 

 

از سایت رادیو دری و رادیو پارسیان سوئد
عکس:IranDn