Home / اخبار سوئد / منتظر بهار نباشید، سرمای هوا همچنان ادامه خواهد داشت!

منتظر بهار نباشید، سرمای هوا همچنان ادامه خواهد داشت!

اداره هوا شناسی برای شما که در انتظار هوای بهاری و خلاص شدن از شر سرما هستید اخبار نا امید کننده ای دارد.


به گزارش شبکه تلویزیون سراسری سوئد, در حال حاضر جبهه  فشرده هوایی که بر فراز سوئد قرار دارد باعث مسدود شدن جبهه هوای بهاری شده و ممکن است باعث شود تا هوای سرد همچنان بر فراز سوئد باقی مانده و آمدن بهار را تا یک ماه دیگر به تاخیر بیاندازد.

 

بنا به توضیحات هواشناسان با توجه به حضور اینجبهه هوایی، امکان پیشبینی هوا کمی سخت خواهد شد و نمیتوان حدث زد که چه آب و هوایی در انتظار است. ولی مشخصا هوای بهاری تا اواسط ماه آوریل به سراغ ما نخوهد آمد. پیش بینی میشود که هوا تا اواسط ماه آوریل همواره سرد باشد و گرما و هوای بهاری از نیمه دوم این ماه به سوئد باز گردد.

 

منبع: SVTTEXT