Home / اخبار سوئد / حمله فیزیکی شرکت کننده زن برنامه “مزرعه” در تلوزیون سوئد خبر ساز شد! (همراه با ویدئو)

حمله فیزیکی شرکت کننده زن برنامه “مزرعه” در تلوزیون سوئد خبر ساز شد! (همراه با ویدئو)

برنامه “مزرعه” یک برنامه تلویزیونی حقیقیست که در آن تعدادی مرد و زن در زیر یک سقف و به دور از دنیای مدرن، در یک مزرعه با هم زندگی میکنند.

 

در این برنامه که سالهاست از شبکه ۴ سوئد پخش میشود به شرکت کنندگان وظائف مختلفی داده شده و در پایان در یک جمع بندی برنده نهایی مشخص میشود.

 

امسال برای اولین بار در این برنامه، یکی از شرکت کنندگان بر سر یک گفتگو و جر و بحث با مشتی پر از حلیم محکم به سر یکی دیگر از شرکت کنندگان کوبید. وی دلیل این کار را فشارهای روانی وارده از سوی این فرد دانست.

 

شرکت کنندگان دیگر که همگی شوکه شده بودند سعی کردند تا خونسردی خود را حفظ کنند تا این قسمت از مجموعه مستند مزرعه با آرامش به پایان برسد. ولی در پایان برنامه این حرکت زننده و تحقیر آمیز  این شرکت کننده توسط قربانی این ماجرا به پلیس گزارش داده شد و تحقیقات در این زمینه توسط پلیس سوئد شروع شد.

 

در ادامه توجه شما را به ویدئو ی این ماجرا که از تلوزیون سوئد پخش و منجر به حیرت زدگی تماشاچیان این مجموعه مستند شد جلب میکنیم: