Home / اخبار سوئد / حمایت مالی تحصیلی برای درس خواندن در سوئد.

حمایت مالی تحصیلی برای درس خواندن در سوئد.


حمایت مالی تحصیلی 

هنگامی که شما درخواست دریافت حمایت مالی تحصیلی سوئدی می کنید، کمیته csnمرکزی کمک هزینه تحصیلی (سی اس ان)آن را بررسی خواهد کرد که آیا بر اساس مقررات سوئدی شما دارای حق اساسی برخورداری از حمایت تحصیلی هستید و یا آیا بر اساس مقررات اتحادیه اروپا بایستی شما از حقوقی همانند یک شهروند سوئد برخوردار باشید.اگر کمیته مرکزی کمک هزینه تحصیلی (سی اس ان) تصمیم بگیرد که حق اساسی برخورداری از حمایت تحصیلی سوئدی را به شما بدهد یا اگر تصمیم بگیرد که شما بر اساس مقررات اتحادیه اروپا از حقوق همانند یک شهروند سوئد برخوردار باشید، ما همچنین بررسی خواهیم کرد که آیا شما واجد دیگر شرایط دریافت حمایت مالی تحصیلی هستید.

 

چه کسانی بر اساس مقررات سوئدی دارای این حق هستند?

اگر شما در سوئد زندگی می کنید و واجد یکی شرایط زیر هستید دارای حق اساسی برخورداری از حمایت تحصیلی هستید:

-اگر دارای اجازه اقامت دائم باشید
-اگر از اداره مهاجرت اجازه اقامت دائم (پوت) دریافت کرده باشید، می توانید از حمایت تحصیلی سوئدی برخوردار شوید.
-اگر با یک شهروند سوئد فرزند مشترک داشته باشید و دارای اجازه اقامت معتبر باشید
-اگر شما با یک شهروند سوئد فرزند مشترک داشته باشید و با هم در سوئد زندگی کنید، ممکن است بتوانید از حمایت مالی تحصیلی سوئدی برخوردار شوید. شما همچنین بایستی اجازه اقامت معتبر که بر اساس پیوند خانوادگی با آن شهروند سوئد باشد نیز داشته باشید.

شما در سوئد پناهنده سیاسی یا همانند آن هستید

اگر اداره مهاجرت تشخیص داده باشد که شما پناهنده سیاسی هستید، نیاز به محافظت دارید یا با د یل ویژه انسانی اجازه اقامت دریافت کرده باشید، ممکن است بتوانید از حمایت مالی تحصیلی سوئدی برخوردار شوید. شما که پناهجو هستید حق برخورداری از حمایت مالی تحصیلی را ندارید. اگر شما حق اقامت در سوئد داشته باشید و یک پیوند ثابت با سوئد داشته باشید
اگر شما حق اقامت در سوئد داشته باشید و یک پیوند ثابت با سوئد داشته باشید ممکن است بتوانید از حماًیت مالی تحصیلی سوئدی برخوردار شوید.

 

bigOriginalاگر در سوئد کار کرده باشید

بایستی به مدت دو سال و دستکم به میزان نیمه وقت کار کرده باشید. افزون بر این بایستی در این مدت در سوئد زندگی کرده باشید. زمان کار کردن شما از تاریخی که آخرین بار شما برای زندگی کردن به سوئد آمده اید محاسبه می شود.

موارد زیر کار محسوب می شود

-استخدام در سوئد
-کار در شرکت خود که در سوئد ثبت شده باشد
-مراقبت از فرزند خود که زیر ده سال سن داشته باشد
-بیکاری ثبت شده در اداره کاریابی در سوئد
-مشارکت در آموزش های بازار کار
درس سوئدی برای مهاجران (اس اف ای) یا درس سوئدی حداکثر در سطح دبستان ابتدائی
-زمانی که شما پول بیماری، کمک هزینه فعالیت یا مانند آن داشته باشید.

980

مقررات ویژه

برای شما که فرزند یک پژوهشگر مهمان در سوئد هستید، یا فرزند یک شهروند ترکیه هستید که در سوئد کار می کند، یا خویشاوند فردی هستید که دارای کارت آبی اتحادیه اروپا در سوئد است، مقررات ویژه ای وجود دارد.

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر درباره کمک هزینه تحصیلی، کمک هزینه کارآموزی و وام تحصیلی را می توانید در www.csn.se بیابید. در آنجا همچنین می توانید اط عاتی درباره راه های درخواست کردن این حمایت های مالی را نیز دریافت کنید. اگر می خواهید با فردی در کمیته مرکزی کمک هزینه تحصیلی (سی اس ان) گفتگو کنید، می توانید بین ساعت ۰۰.۰۸ تا ۳۰.۱۶ روزهای عادی هفته با شماره تلفن 000 276-0771 تماس بگیرید.

 

www.irandn.se
Källa: CSN