Home / اخبار روز ما / بیمار هستید؟ عکس العمل رئیستان چیست؟

بیمار هستید؟ عکس العمل رئیستان چیست؟

روزهائی هست که همه ما مریض احوال هستیم و نمیتوانیم سرکارمان حاضر شویم اما وقتی واقعا بیمار هستید چه کاری باید انجام دهید؟ ثبت نام برای بیماری؟ موضوع بحث ما دراین نوشتار همین مساله خواهد بود.اینکه بیمار هستید و نمیتوانید سرکارتان حاضر شوید. چه کاری باید انجام دهید؟این پرسش در ذهن بسیاری از کارمندان وجود دارد.

 

در کشور سوئد اگر بسیار بیمار باشید به گونه ای که نتوانید سرکارتان حاضر شوید از حقوق بیماری استفاده خواهید نمود.قانون اینست که کارفرمای شما 80 درصد حقوق شما را پرداخت خواهد نمود.و این مساله برای 14 روز معتبر خواهد بود.

 

البته به جز روز نخست که روز انتظار خوانده میشود.بعد از روز چهاردهم این وظیفه اداره بیمه خواهد بود که حقوق شما را پرداخت نماید.اما هنگامی که واقعا بیمار هستید و حقوق بیماری دریافت میکنید چه چیزی برای ارائه به کارفرمایتان نیاز دارید؟ این مساله کمی مبهم است.تعدادی از سناریوهای ممکن توسط روزنامه مترو در زیر اورده شده اند.بعنوان مثال اینکه وقتی حقوق بیماری دریافت میکنید و واقعا مریض نیستید چه اتفاقی میافتد؟

Sjuk

سوال رئیس از بیماری شما

“لارش استوره یوهانسون” بازرس شهرداری میگوید:”آیا ممکن است رئیستان زنگ بزند و بپرسد که چه نوع بیماری دارید؟

 

پاسخ مثبت است.اگر بعنوان مثال پس از سه روز سر کار بروید و حقوق بیماری دریافت کرده باشید اما رئیستان شما را در رستوران در حال صرف شام دیده باشد قطعا به شما حقوق بیماری پرداخت نخواهد کرد.برای اینکه استحقاق دریافت حقوق  بیماری را داشته باشید بایستی راندمان کاری شما کاهش یافته باشد و نتوانید وظایفتان را به خوبی گذشته انجام دهید.

 

در ضورتی که کارفرمایتان از پرداخت حقوق دوران بیماری خودداری کند بهتر است با شرکت بیمه خود تماس بگیرید.با وضعیت فعلی وسائل ارتباط جمعی دیگر پنهان شدن دشوار است و نمیشود به این راحتی ها از دیده شدن در بروید.”

 

Sjuk

زمان اطلاع دادن به رئیس

“من با تب از خواب بیدار شدم و یک ساعت بعد به رئیسم زنگ زدم و درخواست مرخصی کردم.حالا او برای من حقوق بیماری پرداخت نمیکند.چه باید بکنم؟

 

برای زمانی که شما درخواست مرخصی بیماری میکنید هیچ اجباری برای کارفرما برای رد کردن حقوق بیماری برای شما وجود ندارد.حداقل تا زمانی که اطلاع نداده اید.رئیستان را متقاعد کنید که در زمان بیماری اینقدر مریض بوده اید که قادر به اطلاع دادن این موضوع به وی نبوده اید.در هر صورت از زمانی که درخواست شما به ثبت برسد رئیستان موظف به پرداخت حقوق دوران بیماری به شما خواهد بود.”

 

تغییر محل انجام وظیفه

” من در بخش کنترل بهداشت محصولات لبنیات برای یک شرکت مشغول کار هستم و دچاز شکستگی پا شده ام.در حالت عادی باید تمام روز اینطرف آنطرف بروم ودر حال حرکت باشم. اما اکنون قادر به انجام وظایم نیستم. این موضوع را به اطلاع رئیسم رسانده ام و او میگوید که باید پشت میز بنشینم و وظایف دیگری را انجام بدهم.کاری که به آن عادت ندارم.آیا این قانونی است؟

 

بله.کارفرما میتواند نیروی کاری خود را در هر کجا که مناسبتر بداند به کار مشغول کند.مساله هماهنگ کردن کارمند و در نظر گرفتن محدودیت های جسمی و  وضعیت فعلی او و وظایفش بر عهده کارفرماست و در بسیاری از موارد این کارفرماست که تعیین میکند شما کجا کار کنید.

 

در صورتی که بتوانید با محدودیت های جسمی نیز کاری را انجام دهید کارفرما میتواند محل کار شما را تا تغییر وضعیتتان تغییر دهد.در واقع این کارفرماست که تشخیص میدهد که شما استحقاق دریافت حقوق بیماری را دارید یا خیر.در صورتی که دچار محدودیت جسمی هستید و نمیتوانید وظیفه عادی خود را انجام دهید اما امکان انجام کارهای دیگر برای شما وجود دارد.کارفرما میتواند با تغییر محل انجام وظیفه شما از نیروی کاری شما استفاده کند.”

 

درخواست گواهی پزشک

” رئیس من از من خواسته است مدارک پزشکی مرتبط با بیماری ام را ارائه بدهم.آیا باید این کار رابکنم؟ در پاسخ باید بگویم بله.کارفرماها بر اساس قانون حقوق بیماری شما را دریافت و به شما پرداخت میکنند.در صورتی که مورد بخصوصی مانع از انجام وظیفه شما شده باشد و نتوانید به وظایفتان به همان دلیل عمل کنید لازم است که مدارک لازم را برای کارفرما تهیه کنید که او نیز بتواند بر اساس انها به شما حقوق دوران بیماری را پرداخت نماید.”

 

دوره انتظار

” من در یک دوره انتظار سه ماهه قرار داشتم و کارفرمای من متوجه شد که من قمار باز هستم و مرا اخراج کرد.آیا او چنین حقی داشته است؟

پاسخ: معمولا دوران انتظار برای یک نفر میتواند خیلی زود به پایان برسد مگر اینکه در این زمینه تبعیضی صورت گرفته باشد.”

 

” در شغل من توافقی در این زمینه وجود ندارد.آیا من نباید مریض بشوم؟

پاسخ: به هر حال حقوق دوران بیماری قابل پرداخت است حتی اگر در این زمینه توافقی هم صورت نگرفته باشذ.بسیاری از مسائل توافقی بین کارفرما و کارمند متمم های تکمیلی برای پوشش دوران بیماری و مسائل بیمه ای وجبران خسارتهای حاصله را دارند.البته به شرطی که برای تفریح کردن مریض نشده باشید.”