Home / اخبار سوئد / افزایش نگرانی مردم از رشد جرایم در کشور

افزایش نگرانی مردم از رشد جرایم در کشور

 

تحقیقات جدید شورای پیشگیری از جرایم (Brå) که تحت نظر وزارت عدلیه/دادگستری کار می‌کند نشان می‌دهد که نگرانی ناشی از رشد جرایم در میان مردم مخصوصاً زنان بیش از پیش افزایش یافته است.

 

نگرانی‌ها نسبت به رشد آمار جرم در سراسر کشور در حال افزایش است. تقریباٌ یک تن از هر سه فرد نسبت به این مسئله بسیار نگران است. سال پیش از هر چهار نفر یک تن نگران به نظر می‌رسید. این ارزیابی را شورای پیشگیری از جرایم براساس نتایج یک تحقیق ملی امنیتی انجام داده است.

 

بیشتر از همه زنان نگرانی نسبت به جرایم را در جامعه تجربه می‌کنند. مشخص است که زنان بیش از مردان در معرض خشونت و بد رفتاری قرار دارند. ٢٣ درصد زنان در این تحقیق ابراز نگرانی کرده اند. از این میان فقط ٩ درصد از زنان نسبت به حمله به جان شان و بدرفتاری اظهار نگرانی کرده‌اند.

 

توماس هویتفیلدت، رئیس شورای پیشگیری از جرایم می‌گوید: سطح نگرانی‌ها در میان زنان همچنان مانند سال پیش است. اما مشاهدات ما نشان می‌دهد که نگرانی در میان زنان در تناسب به مردان در حال افزایش است.

 

گفته شده است که نوع نگرانی بین مردان و زنان نیز متفاوت بوده است اما در تحقیقات جدید هیچ تغییری در این زمینه نسبت به سالهای پیش مشاهده نشده است. از هر سه زن یکی از آنها نسبت به گشت و گذار در منطقه مسکونی شان در هنگام شب نگرانی دارند. اما چنین نگرانی در میان مردان به صورت قابل ملاحظه کم دیده شده است.

 

از سوی دیگر اعتماد مردم نسبت به نهادهای عدلی و قضایی کاهش یافته است. تقریبا نیمی از افراد شامل در تحقیق گفته اند که اعتماد خیلی زیاد نسبت به پلیس دارند. اما این رقم نسبت به سال گذشته کاهش هفت درصدی را نشان می‌دهد.

 

 حتی میزان اعتماد به قاضی، دادستان و اداره زندانها و رسیدگی به جرایم نیز کاهش یافته است. اما نظر به گزارش شورای پیشگیری از جرایم هنوز زود است که در مورد آغاز یک روند جدید از تغییر ذهنیت مردم سخن گفت.

 

 

 

از سایت رادیو دری و رادیو پارسیان سوئد