Home / اخبار روز ما / Ulf Kristersson رهبر حزب مودرات مامور تشکیل دولت آینده سوئد

Ulf Kristersson رهبر حزب مودرات مامور تشکیل دولت آینده سوئد

 

 Andreas Norlén رئیس مجلس سوئد به رهبر حزب مودرات ماموریت تشکیل دولت آینده سوئد را داده است.

 

امروز رئیس مجلس سوئد بعد از ملاقات با رهبران همهٔ احزاب سوئد ماموریت تشکیل دولت آینده را بعد از فراز و نشیب‌های بسیار به رهبر حزب مودرات داد  و از او خواست دولتی فراگیر که خواسته‌های همه جناح‌های حزبی را در بر گیرد تشکیل دهد.

 

او امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی با دادن این خبر گفت دولت آینده باید دولتی باشد که قابل قبول و تایید همه جناح‌ها در مجلس سوئد باشد و این تنها خواسته او برای تشکیل دولت آینده سوئد از  Ulf Kristersson است.

 

به گفته او کار سنگین و مهم برای نخست وزیر آینده آن خواهد بود که بودجه پیشنهادی دولت خود را از مجلس سوئد رد کند و برای این کار ۲ هفته وقت خواهد داشت.

 

وضعیت به طرز نگران کننده پیچیده است و کاملا به بن بست رسیده است اما رئیس مجلس امیدوار است که رهبر حزب مدرات Ulf Kristersson با معرفی یک دولت فراگیر که مورد قبول همهٔ جناح‌های سوئد باشد این بن بست سیاسی را بشکند و دولتی که مورد قبول همهٔ مردم و جناح‌های سیاسی سوئد باشد تشکیل دهد.

 

 

Aftonbladet