Home / اخبار روز ما / ۱۰ برابر شدن تیراندازی‌ها در خیابان‌های سوئد

۱۰ برابر شدن تیراندازی‌ها در خیابان‌های سوئد

به همان اندازه که بررسی و تحقیق در باره قتل و کشتار و تیراندازی برای پلیس سوئد زمان برتر شده است به تعداد جرایم و پرونده‌هایی‌ که همچنان بدون نتیجه و حل نشده باقیمانده است بیشتر و بیشترشده است. یک دلیل بارز این امر ۱۰ برابر شدن تعداد تیراندازی‌ها در میان گروه‌های تبهکار از دهه ۹۰ تا به حال است.

 

زمان تحقیق برای جرایم در حل افزایش است و به طور نمونه زمان بررسی‌ یک قتل در طول سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ به طور متوسط ۱۷۰ روز طول کشیده است.

 

در سال ۲۰۱۷ این زمان به ۲۰۱ روز رسیده است که یک فاجعه برای سیستم قضایی‌ سوئد می‌باشد.

 

در همین حال تعداد جرایمی که پرونده‌هایشان به نتیجه میرسند و حل میشوند از ۸۰ تا ۹۰% در دهه ۹۰ به کمتر از ۷۰% رسیده است.

 

تیراندازی‌ها منابع و قدرت پلیس سوئد را به شدت به خود مشغول کرده است و این باعث کم شدن قدرت پلیس برای تحقیق و حل کردن جرایم رخ داده شده است.

 

 

 SR Ekot
عکس: Google