Home / اخبار روز ما / ۱۰۰ هزار کرون برای هر پناهجو پاداش اتحادیه اروپا برای پذیرش ۵۰ هزار پناهجو از کمپ‌های پناهندگی در آفریقا

۱۰۰ هزار کرون برای هر پناهجو پاداش اتحادیه اروپا برای پذیرش ۵۰ هزار پناهجو از کمپ‌های پناهندگی در آفریقا

کمیسیون اتحادیه اروپا تلاش تازه‌ ای را برای راضی کردن کشورهای عضو به پذیرش پناهجو، آغاز کرده است.

 

 

 این کمیسیون اعلام کرده است که برای هریک از پناهجویانی که پذیرفته شوند ۱۰ هزار یورو، حدود ۱۰۰ هزار کرون خواهدپرداخت.

 

هدف اتحادیه اروپا پذیرش ۵۰ هزار پناهجو از کمپ‌های پناهندگی درکشورهای شمال آفریقا در طول دو سال آینده است. این کمپ‌ها که ازجمله با همکاری اتحادیه اروپا اداره می‌شوند در کشورهای لیبی، مصر، نیجریه، سودان و چاد قرار دارند.

 

پیشنهاد جدید کمیسیون اتحادیه اروپا با استقبال حزب چپ و نماینده‌ی آن در کمیسیون اتحادیه اروپا، مالین بیورک روبرو شده است.

اما مالین بیورک که در تنظیم پیشنهاد کمیسیون نیز مشارکت دارد، از این نیز نگران است که مبادا این کشورها در همکاری با اتحادیه اروپا مانع مهاجرت پناهجویان شوند.

 

کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین پیشنهاد کرده است که اشخاص عادی و انجمن‌های غیرانتفاعی نیز بتوانند به عنوان پشتیبانان مالی برای اسکان این پناهجویان همکاری کنند.

 

مالین بیورک دادن نقش مالی به افراد و انجمن‌ها را نیز درست نمی‌داند. او بر مشارکت و همکاری مالی کشورها تاکید می‌کند و می‌گوید که  یک پناهجو نباید با میزان پولی که برایش پرداخت می‌شود شناخته شود بلکه باید بر نیاز او به مراقبت تاکید شود.

 

اتحادیه اروپا سه سال پیش تصمیم گرفت ۲۰ هزار پناهجوی سهمیه‌ای را از طریق کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل بپذیرد. این هدف اینک به انجام رسیده و کمیسیون اتحادیه اروپا، هدف پذیرش پناهجویان از آفریقا را پیشنهاد کرده است.

 

این کمیسیون از کشورهای عضو خواسته است تا برای بازگرداندن پناهجویان اخراجی نیز اقدامات بیشتری انجام دهند. در این زمینه قراراست درسال آینده طرح مشخصی معرفی شود.

همچنین قراراست کشورهای عضو فشار بیشتری بر کشورهایی که پناهجویان به آنجا اخراج می‌شوند بیاورند، ازجمله مانند خودداری از دادن ویزا به کارکنان آن دولت‌ها تا آنها مجبور به پذیرفتن پناهجویان اخراجی شوند.

 

 این کمیسیون اعلام کرده است که برای هریک از پناهجویانی که پذیرفته شوند ۱۰ هزار یورو، حدود ۱۰۰ هزار کرون خواهدپرداخت.

 

هدف اتحادیه اروپا پذیرش ۵۰ هزار پناهجو از کمپ‌های پناهندگی درکشورهای شمال آفریقا در طول دو سال آینده است. این کمپ‌ها که ازجمله با همکاری اتحادیه اروپا اداره می‌شوند در کشورهای لیبی، مصر، نیجریه، سودان و چاد قرار دارند.

 

پیشنهاد جدید کمیسیون اتحادیه اروپا با استقبال حزب چپ و نماینده‌ی آن در کمیسیون اتحادیه اروپا، مالین بیورک روبرو شده است.

 

اما مالین بیورک که در تنظیم پیشنهاد کمیسیون نیز مشارکت دارد، از این نیز نگران است که مبادا این کشورها در همکاری با اتحادیه اروپا مانع مهاجرت پناهجویان شوند.

 

کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین پیشنهاد کرده است که اشخاص عادی و انجمن‌های غیرانتفاعی نیز بتوانند به عنوان پشتیبانان مالی برای اسکان این پناهجویان همکاری کنند.

 

مالین بیورک دادن نقش مالی به افراد و انجمن‌ها را نیز درست نمی‌داند. او بر مشارکت و همکاری مالی کشورها تاکید می‌کند و می‌گوید که  یک پناهجو نباید با میزان پولی که برایش پرداخت می‌شود شناخته شود بلکه باید بر نیاز او به مراقبت تاکید شود.

 

اتحادیه اروپا سه سال پیش تصمیم گرفت ۲۰ هزار پناهجوی سهمیه‌ای را از طریق کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل بپذیرد. این هدف اینک به انجام رسیده و کمیسیون اتحادیه اروپا، هدف پذیرش پناهجویان از آفریقا را پیشنهاد کرده است.

 

این کمیسیون از کشورهای عضو خواسته است تا برای بازگرداندن پناهجویان اخراجی نیز اقدامات بیشتری انجام دهند. در این زمینه قراراست درسال آینده طرح مشخصی معرفی شود. همچنین قراراست کشورهای عضو فشار بیشتری بر کشورهایی که پناهجویان به آنجا اخراج می‌شوند بیاورند، ازجمله مانند خودداری از دادن ویزا به کارکنان آن دولت‌ها تا آنها مجبور به پذیرفتن پناهجویان اخراجی شوند.

 

 

 از سایت رادیو دری و رادیو پارسیان سوئد
عکسها:IranDn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.