Home / اخبار روز ما / یادگرفتن زبان سوئدی شرط به‌دست آوردن شهروندی سوئد

یادگرفتن زبان سوئدی شرط به‌دست آوردن شهروندی سوئد

امتحان زبان سوئدی برای اهدای شهروندی اجرایی می‌شود، این این تصمیم در توافقات بین احزاب بورژوایی و دولت گرفته شده است. اینکه این امتحان چگونه و در چه میزانی باشد تا هنوز مشخص نیست.

از سال ۲۰۰۲ به این‌سو حزب لیبرال خواهان اخذ امتحان زبان سوئدی از خارجی‌تباران برای دریافت شهروندی است، اکنون دولت نیز این موضوع را مورد موافقت قرار داده است ولی کارشناسان انتقاد می‌کنند که چارچوبی برای این قانون تعیین نشده‌است. گولان افشی، سخنگوی حزب لیبرال در امور ادغام مهاجرین در جامعه، به این باور است که آزمایش زبان موضوع شهروندی را معتبرتر می‌کند.

 

– دانستن زبان سوئدی یک نکته مهم و نقطه قدرت برای وارد شدن به جامعه محسوب میشود.

اگریک فرد زبان کشوری را که در آن زندگی می‌کند را نداند، هم از نگاه بازارکار و هم از نگاه اجتماعی برایش دشوار خواهد شد.

 

در مورد نحوه و محتوای آزمایش زبان، گولان افشی به این باور است که بررسی انجام یابد و چارچوب این قوانین تعیین شود.

 

امید ابراهیمی از استکهلم در مورد این قانون خوشبین است ولی او خواهان استثنائاتی در این زمینه است:

 

– در این قانون مرز سنی تعیین شود، افرادی که بیماری دارند و یا توانخواه هستند و یا مادران و پدران ما که سن شان بالاست و در گذشته درس نخوانده‌اند، باید از این آزمایش زبان مستثنی شوند.

 

گولان افشی معتقد است که در این قانون چنین استثنائاتی گنجانیده شود، ولی پژوهشگران زبان به این باورند که روشن نیست در چه میزانی باید فرد زبان بلد باشد که بتواند در یک جامعه فعالیت کند. ماریا ریدیل از دانشگاه استکهلم می‌گوید:

 

– دانش زبانی اهمیت دارد ولی مشکل در جایی دیگری است. کیفیت تدریس زبان سوئدی برای خارجی‌ها( اس اف ای) را باید بهتر کرد. او اضافه می‌کند که اخذ امتحان زبان سوئدی مشکلات موجود را حل نمی‌کند.

 

در برخی از کشورهای دیگر اروپایی نیز امتحان زبان برای به‌دست‌اوردن شهروندی اخذ می‌شود و میزان سختی و یا آسانی آن وابسته به سیاست پناهنده‌پذیری کشورها فرق می‌کند.