Home / اخبار روز ما / “کودکان ۱۰ ساله در سوئد مواد مخدر می‌فروشند”

“کودکان ۱۰ ساله در سوئد مواد مخدر می‌فروشند”

اداره خدمات اجتماعی در یوله هشدار می‌دهد که استفاده از کوکائین در میان دانش‌اموزان جوانتر مکاتب در حال افزایش است. نمونه‌هایی وجود دارد که یک کودک ۱۰ ساله مواد مخدر انتقال می‌دهد و استفاده از کوکائین یکی از معمولی‌ترین مواد مخدر در محافل سرگرمی جوانان است.

 

بنابر اظهارات انیکا مولندر، کارمند اداره خدمات اجتماعی در یوله که با شناسایی استفاده از مواد مخدر در سنین پائین کار می‌کند، اکنون استفاده از مواد مخدر در سنین خیلی پائین صورت می‌گیرد.

 

جوانترین فردی که مواد مخدر را معامله کرده، ۱۰ ساله است. این افراد مواد مخدر استفاده نمی‌کنند ولی مواد مخدر می‌فروشند که پول دریافت کنند.

 

به باور انیکا مولندر، جوانان بزرگتر از کودکانی که براساس قانون قابل مجازات نیستند برای معامله مواد مخدر استفاده می‌کنند.

 

حشیش بیشترین استفاده را در بین جوانان در یوله دارد، ولی استفاده از کوکائین در حال افزایش است. نمونه‌برداری از فاضلاب در یوله که شش سال پیش انجام یافته، نشان می‌داد که ۲۴ دوز کوکائین در روز استفاده می‌شد. امروز اما این میزان به ۳۰۰ دوز افزایش یافته‌است.

 

انیکا مولندر به این باور است که یکی از دلایل این افزایش، از بین رفتن پست پُلیس ناظر در امور مواد مخدر است.

 

 

 

SR