Home / اخبار روز ما / کنترل شدیدتر Försäkringskassan بر پرداخت مرخصی والدین

کنترل شدیدتر Försäkringskassan بر پرداخت مرخصی والدین

صندوق بیمه‌های اجتماعی(Försäkringskassan) گروه کاری ویژه را ایجاد کرده که درخواست‌های مرخصی والدین برای نگهداری از فرزندان را قبل از پرداخت، کنترل کند

 الکساندرا ولین، مدیر بخش کودکان و والدین در صندوق بیمه‌های اجتماعی بیان می‌دارد:  ما می‌دانیم که درخواست‌های اشتباهی برای مرخصی والدین به صندوق بیمه‌ها می‌رسد و پرداخت‌های اشتباه صورت می‌گیرد.

 

وظیفه ما این است که مطمئن شویم که پرداخت‌ها به افراد مرتبط انجام می‌یابد. او اضافه می‌کند: با کنترُل‌های بیشتر و قبل از پرداخت ما زمینه را برای والدین ایجاد می‌کنیم که درخواست از ابتدا درست باشد.

 

با کنترل درخواست‌ها قبل از پرداخت، خطر پرداخت پول بربنیاد نادرست کاهش می‌یابد.

 

در حدود ۱۰ درصد پرداخت‌های کنونی نادرست است. صندوق بیمه‌های اجتماعی امیدواراست که کنترل درخواست‌ها توسط کارمندان و قبل از پرداخت، انجام امور را آسان‌تر می‌کند. امروز این کنترل‌ها توسط کامپیوتر و بعد از پرداخت پول صورت می‌گیرد.