Home / اخبار روز ما / کمون‌های بیشتری مایل به ممنوع کردن گدایی هستند

کمون‌های بیشتری مایل به ممنوع کردن گدایی هستند

پس از این که کمون وِللینگه در استان اسکوُنه موفق به دریافت مجوز از دادگاه عالی امور اداری برای ممنوع کردن گدایی شد، اینک کمون‌های بیشتری می‌خواهند این ممنوعیت را اجرا کنند.

در پرسش از مسئولان کمون‌های کشور، ۲۴ کمون که رهبری ۲۲ کمون از آنها  دراختیار حزب مودرات است، پاسخ داده‌اند برای دریافت مجوز این ممنوعیت اقدام خواهندکرد.

اما برخی از کمون‌ها مانند استافانس‌توُرپ، منتظر پاسخ دادگاه به کمون وللینگه بوده‌اند تا خود نیز آن را اجرا کنند. شورای آینده این کمون که کار خود را در ماه مارس آغاز می‌کند، این ممنوعیت را در این کمون به اجرا خواهد گذاشت.

 

در حزب سنتر، مخالفت با ممنوعیت گدایی زیاد است و ۳۸ عضو این حزب در کمون‌های مختلف به پرسش در این زمینه، پاسخ منفی داده‌اند.در حزب لیبرال نیز تنها در کمون لَندس‌کرونا چنین تمایلی وجوددارد.

 

توُرکیلد استاندبَری از شورای رهبری این کمون می‌گوید اقداماتی برای بررسی شرایط انجام این ممنوعیت در کمون انجام شده تا باتوجه به اجرای آن در وللینگه، به اجرا درآید. او به موافقت احزاب دیگر در شورا و ازجمله حزب خود نیز اشاره می‌کند.

 

 

رادیو سوئد