Home / اخبار روز ما / کشف گوشت گاوهای بیمار در سوئد

کشف گوشت گاوهای بیمار در سوئد

در سوئد همچون برخی کشورهای دیگر اتحادیه اروپا، گوشت‌هایی که از لهستان از گاوهای بیمار تهیه شده، مصرف شده است.

 این گوشت‌ها به میزان ۲۵۰ کیلو گرم به چهار شرکت موادغذایی در سوئد فروخته شده و ازجمله در برخی مدارس کشور نیز مورد استفاده قرارگرفته است.

 

پس از انتشار خبر توزیع گوشت گاوهای بیمار در سوئد و چند کشور دیگر اتحادیه اروپا، اینک وجود یک مورد بیماری خطرناک جنون گاوی نیز در لهستان افشا شده است.

 

به گزارش رئیس سازمان دام‌پزشکی لهستان، این بیماری در ماه ژانویه و تنها در یک گاو دیده شد که به سرعت نیزمعدوم شد تا از انتشار آن به گاوهای دیگر جلوگیری شود.

 

بیماری جنون گاوی یک بیماری عصبی و کشنده است که درصورت سرایت به انسان، می تواند باعث مرگ او شود.

 

مقامات لهستان تاکید کرده‌اند گوشت‌های صادرشده از آن کشور از جمله به سوئد هیچ‌گونه ربطی به مورد بیماری جنون گاوی نداشته است. اما اتحادیه اروپا بازرسانی را برای بررسی این وضعیت به آن کشور اعزام کرده است.

 

میزان گوشت صادراتی از لهستان به  برخی از کشورهای اتحادیه اروپا ازجمله سوئد حداقل ۲۵۰۰ کیلو گرم بود که مشخص شد از گاوهای بیمار بوده است. میزان این نوع گوشت که در خود لهستان مصرف شده بود به بیش از ده هزار کیلو گرم می‌رسد.

 

 

 

 

 

رادیو سوئد