Home / اخبار روز ما / کار تا داخل قبر برای بازنشسته شدن با قانون جدید پارلمان سوئد

کار تا داخل قبر برای بازنشسته شدن با قانون جدید پارلمان سوئد

از آنجا که مردم سوئد زندگی طولانی تری دارند و سالم تر هستند ، سیاستمداران فکر می کنند که مردم سوئد باید بیش از گذشته کار کنند. تا بتواند از مزایای بازنشستگی استفاده کنند.

پارلمان سوئد روز چهارشنبه به پیشنهاد کار تا سن بالاتر برای بازنشستگی رای مثبت داد.

متاسفانه سن بازنشستگی در سال 2023 افزایش می یابد. به عبارت دیگر هرچه دیرتر متولد شده باشید، سن بازنشستگی بالاتر میرود:

1960-70:  år سال
1968-82: 68 سال
1983-84: 69 سال

این به معنای آن است کسانی که در اواخر دهه 80 و 90 به دنیا آمده اند باید تا سن 70 سالگی کار کنند تا امکان استفاده از بازنشستگی در سوئد را داشته باشند