Home / اخبار روز ما / پیشنهادی جدید برای افزایش سن بازنشستگی

پیشنهادی جدید برای افزایش سن بازنشستگی

امروز اداره امور بازنشستگی سوئد پیشنهادی جدید برای افزایش سن بازنشستگی ارائه کرد.

 

 

 

از سایت رادیو دری/ رادیو سوئد