Home / اخبار روز ما / پشتیبانی نمایندگان ایرانی‌تبار پارلمان سوئد از احزاب مختلف از اعتراضات مردم ایران

پشتیبانی نمایندگان ایرانی‌تبار پارلمان سوئد از احزاب مختلف از اعتراضات مردم ایران

شماری از نمایندگان ایرانی‌تبار پارلمان سوئد از احزاب مختلف، در اقدامی مشترک، از دیگر نمایندگان احزاب دعوت کردند تا در یک گردهم آیی شرکت کنند.

 به این وسیله، آنها روز گذشته با نمایش نمادین عکسی دسته‌جمعی از این نمانیدگان، پیامی را در پشتیبانی از اعتراضات مردم ایران و محکوم کردن خشونت حکومت علیه مردم، منتشر کردند.

پیش از این نیز وزیر امورخارجه‌ی سوئد، ان لینده در دو توییت جداگانه، نسبت به رویدادهای ایران واکنش نشان داد. او در توییت اول خود، هم حکومت و هم مردم را به آرامش و مدارا با یکدیگر دعوت کرد که با واکنش اعتراضی شماری از ایرانیان روبرو شد.

او سپس روز گذشته در توییتی دیگر ضمن پشتیبانی از اعتراضات قانونی مردم ایران، اقدامات خشونت‌آمیز حکومت ایران را غیرقابل قبول دانست. او همچنین نوشت که سفارت سوئد در ایران، این نظر دولت سوئد را منتقل کرده است.

آزاده رجحان از حزب سوسیال‌دموکرات و دانیل ریاضت از حزب چپ ازجمله مبتکران این اقدام مشترک هستند.

آنها در گفتگویی با بخش فارسی/ دری رادیو سوئد از مثبت بودن نتیجه‌ی اقدام خود گفتند و این که این حرکت می‌تواند سرآغاز اقدامات بزرگ‌تری در کارهای مشترک نمایندگان ایرانی‌تبار پارلمان باشد

SR