Home / اخبار روز ما / پبوند دست قطع شده کارگر چینی به ساق پای وی

پبوند دست قطع شده کارگر چینی به ساق پای وی

در یک کارخانه در منطقه سیونجو در شرق چین، هنگامی که کارگری در حال کاربا دستگاهی بود، کنترل دستگاه از کنترل خارج و موجب قطع شدن دست وی گردید.

هنگامی که این مرد به یبمارستان رسید، پزشکان خونریزی وی را متوقف کردند، اما به دلیل اینکه سلول‌ها دست وی به شدت آسیب دیده بودند، نتوانستند آنرا دوباره در جای خود پیوند بزنند.

پزشکان بیمارستان تصمیم گرفتند که دست قطع شده مرد به ساق پای وی پیوند بزنند و پس گزشت یک ماه و پس ترمیم سلول های آسیب دیده، دست قطع شده به جای اصلی خودش پیوند زدند. این عمل به مدت هشت ساعت و با موفقست انجام شد.

پس از گذشت هفت ماه، این مرد خبر داد دست خود را حس می کند. وی همچنان تحت نظر پزشکان قرار دارند و آنان بر این باورند که در آبنده وی قادر به حرکت دادن دست خود نیز خواهد بود.

Sputniknews