Home / اخبار روز ما / هزینه‌ ١۹۶ میلیون کرونی خدمات درمانی برای افراد بدون مدرک در سال گذشته

هزینه‌ ١۹۶ میلیون کرونی خدمات درمانی برای افراد بدون مدرک در سال گذشته

هزینه درمان افرادی که بدون مدرک و بصورت غیر قانونی در سوئد زندگی می‌کنند به شدت درحال افزایش است.

انتظار می‌رود با رشد بیشتر این گروه در جامعه، هزینه‌ها طی سال آینده بیش‌تر افزایش یابد.

 

 

 

 

از سایت رادیو دری و رادیو پارسیان سوئد