Home / اخبار روز ما / نگرانی مردم اورِبرو از برگشت جنگجویان داعش

نگرانی مردم اورِبرو از برگشت جنگجویان داعش

کمون اوره‌برو آمادگی‌هایی را برای برگشت احتمالی جنگجویان داعش گرفته‌است. اینکه چه تعدادی از این کمون با داعش جنگیده و یا به اشکال دیگر این گروه را حمایت کرده‌اند، روشن نیست ولی ساکنین کمون اوره‌‌برو نگرانند.

به گفته دو تن از ساکنان کمون اوره‌برو به بخش خبری رادیوی سوئد می‌گوید:

 

-برگشت این افراد  برای من خیلی مضطرب‌کننده است. درخواست من از مقامات مسول کنترل این افراد برای امنیت ما می‌باشد.

 

– من معتقدم که جای آن‌ها در اینجا نیست. اگر آن‌ها اینجا بیایند خطراتی را با خود به اینجا میاورند.

 

اکنون کمون اوره‌برو همکاری میان پُلیس، بخش امنیتی و اداره خدمات اجتماعی را از طریق تماس‌ها و جلسات بیشتر تشدید بخشیده‌است.

 

 

مرکز مبارزه در برابر بنیادگرایی خشونت‌آمیز این إدارات را به هم وصل می‌کند.

 

سوِن-یوران ویتربری، هماهنگ‌کننده در این مرکز میگوید اگر موردی و یا هم پرونده مشخصی به دست ما برسد آن را به اداره مربوط که ممکن است پُلیس باشد و یا اداره خدمات اجتماعی خواهیم سپرد.

 

در سال ۲۰۱۳ چندین تن از منطقه ویوله به گروه داعش در سوریه پیوستند، برخی کشته شدند و شماری به کمون اوره‌برو برگشتند.

 

در آن زمان کمون هیچ نوع آمادگی برای این موضوعات نداشت. این بار کمون تدابیری را در نظر گرفته است.

 

جنگجویان داعش که در این دوره به سوئد برمیگردند افراطی‌تر هستند و مدت سه سال در جنگ بوده‌اند.

 

به باور سون-یوران ویتربری، از بین بردن افکار این افراد دشوار است.

 

 

 

تصحیح شده از بخش افغان رادیو سوئد!