Home / اخبار روز ما / نصف مردم بریتانیا عقیده دارند که اسلام با ارزش های کشورشان سازگار نیست

نصف مردم بریتانیا عقیده دارند که اسلام با ارزش های کشورشان سازگار نیست

بررسی یک گروه مسلمان در بریتانیا نشان می‌دهد که نزدیک به نیمی از مردم براین باورند که اسلام با ارزش‌های بریتانیا سازگاری ندارد.

حدود یک سوم از شرکت کنندگان در این بررسی گفته‌اند که احساس می‌کنند که اسلام خشونت علیه غیرمسلمانان را تشویق می‌کند.

نزدیک به شصت درصد از کسانی هم که به سوالات این تحقیق پاسخ دادند، قبول دارند خود مسلمانان هم با اسلام‌هراسی گسترده روبرو هستند.

 
این تحقیق را جامعه اسلامی احمدیه انجام داده که مسلمانان افراطی آنها را به دلیل اعتقاداتشان”مرتد” می‌دانند.

چند مورد حمله اسلام‌گراها در بریتانیا شاید برخی از نتایج تحقیق را توضیح دهد و همچنین تفاوت‌های فرهنگی، مثل اعتراض برخی پدر و مادرهای مسلمان به حقوق همجنس‌گراها در مدارس که همچنان ادامه دارد.

در این تحقیق گفته شده که بسیاری از مسلمانان کاملا در جامعه بریتانیایی ادغام شده‌اند اما این بررسی نشان می‌دهد شمار قابل توجهی در این باره تردید دارند.

 

 

BBC