Home / اخبار روز ما / ممنوعیت نماز خواندن در اوقات کاری در کمون برومولا در جنوب سوئد

ممنوعیت نماز خواندن در اوقات کاری در کمون برومولا در جنوب سوئد

کمون برومولا در جنوب سوئد در اسکونه نماز خواندن در اوقات کاری را ممنوع کرده است. اکنون ناظر عالی منع تبعیض خواهان پاسخگویی مسئولان شده است.

به گفته کلاس لندستد مسئول رسانه‌یی ناظر عالی منع تبعیض، ممکن است این اقدام تبعیض آمیز باشد.

 

او می‌گوید: اقداماتی هستند که به صورت غیر مستقیم می‌تواند تبعیض آمیز باشد و با آنکه خنثی و بی‌طرفانه به نظر می‌رسد اما مشخصا گروهی را مورد تبعیض قرار می‌دهد.

 

حدود یک ماه پیش رهبری کمون برومولا ممنوعیت نماز خواندن در اوقات کاری را برای کارمندان این کمون وضع کرد. حزب دموکرات سوئد که رهبری این کمون را در دست دارد به این تصمیم رای مثبت داده است. در ضمن احزاب مودرات و دموکراتهای مسیحی نیز در همکاری با این حزب رای مثبت داده اند.

 

ایریک برنتسون از حزب دموکرات سوئد و رئیس کمون می‌گوید: اقدام ما در واقع کار و دین را از هم جدا ساخته و در این زمینه وضاحت دادیم. هیچ قانونی وجود ندارد که به فردی اجازه دهد که در اوقات کاری به نماز بپردازد.

 

رئیس کمون: این به نوعی تعیین نوعی مقررات است. درست مانند ممنوعیت استفاده از دخانیات.

 

او در پاسخ به این پرسش که آیا مشکلی ناشی از نماز خواندن در میان کارمندان این کمون بوجود آمده، که چنین منعی وضع کرده اند، می‌گوید: نمیدانم که آیا مشکلی بوده یا خیر اما این به نوعی تعیین نوعی مقررات است. درست مانند ممنوعیت استفاده از دخانیات.

 

ممنوعیت نماز خواندن در این کمون فقط متوجه پیروان دین خاصی نیست و شامل تمام موارد نیایش و برپایی نماز توسط پیروان ادیان مختلف می‌شود. 

 

 

sr