Home / اخبار روز ما / مسلمانان متولد غرب، حامیان گروه‌های افراطی

مسلمانان متولد غرب، حامیان گروه‌های افراطی

مسلمانانی که در کشورهای غربی متولد و بزرگ شده‌اند، به میزان بسیار بیشتری از مسلمانانی که به شکل‌های مختلف به این کشورها پناهنده شده‌اند، از گروه‌ها و سازمان‌های افراطی و خشونت طلب پشتیبانی می‌کنند.

این موضوع در پژوهشی که در دانشگاه اوپسالا ازجمله توسط نظر اکرمی، پژوهشگر روان‌شناسی انجام شده، نشان داده شده است.

 

در این پژوهش، یکی از دلایل مهم ایجاد چنین نگاهی در مسلمانانِ متولد شده در سوئد، وجود تبعیض در جامعه معرفی شده است. به گفته‌ی نظر اکرمی، این مسلمانان بیش از مسلمانان دیگر در جامعه احساس تبعیض می‌کنند.

 

او همچنین بر نادرست بودن فرضیه‌ی نابرابری اجتماعی و اقتصادی که تاکنون به عنوان دلیل تفاوت  این دو دسته از مسلمانان شناخته می‌شد، تاکید می‌کند.

 

 

SR