Home / اخبار روز ما / مدیرکل اداره مهاجرت: پناهجویان مظنون به تروریسم نباید حتی اقامت موقت بگیرند

مدیرکل اداره مهاجرت: پناهجویان مظنون به تروریسم نباید حتی اقامت موقت بگیرند

مدیرکل اداره مهاجرت، میکایل ربینویک، در مقاله‌ای در روزنامه داگنس‌نیهتر می‌نویسد که به افرادی که برای سوئد تهدید امنیتی محسوب می‌شود نباید حتی اقامت موقت داده شود.

پناهجویانی که تهدید امنیتی برای سوئد به شمار می‌روند و یا جنایت جنگی را مرتکب شده‌اند، به درخواست پناهندگی خود جواب منفی دریافت می‌کند، ولی به دلیل اینکه این افراد در کشور اصلی خود در خطر شکنجه و تعقیب قرار دارند، نمیتوانند اخراج شوند. تا زمانی که اخراج این افراد عملی می‌شود آن‌ها اقامت موقت دریافت می‌کنند که این اقامت به افراد حق دریافت کمک هزینه و برخی از بیمه‌های دیگر را میسر می‌کند. اداره مهاجرت می‌خواهد این مسئله را برطرف کند.

این افراد تهدید امنیتی برای سوئد هستند و جواب منفی در این زمینه کارایی ندارد. این روش سوئد را برای این گروه جذاب می‌کند. زمان آن رسیده که گزینه دیگری را برای این‌گونه افراد انتخاب کنیم.

سال گذشته به تعداد ۱۲۲ نفر خطر امنیتی برای کشور عنوان شدند و درخواست پناهندگی آن‌ها رد شد. اخراج این افراد اما ناممکن است به دلیل اینکه آن‌ها در کشور اصلی خود اعدام و یا شکنجه خواهند شد.

بادریافت اقامت موقت این افراد دسترسی به هزینه مسکن، هزینه والدین و برخی دیگر از هزینه‌ها دارند. مدیرکل اداره مهاجرت می‌خواهد این پرداخت‌ها را برای این گروه متوقف کند و این افراد را در یک لیست انتظار بگذارد تا زمانی که اخراج آن‌ها عملی می‌شود. به این ترتیب این افراد حق دریافت هزینه‌ها را از دست خواهند داد.

این افراد باید عواقب اعمال خود را بپذیرند و می‌خواهم اندکی سختگیر باشم و بگویم این مسئله مشکل این افراد است.

SR