Home / اخبار روز ما / مخالفت حزب محیط زیست با “لغو تخفیف در مجازات” برای جوانان بزهکار

مخالفت حزب محیط زیست با “لغو تخفیف در مجازات” برای جوانان بزهکار

موضوع لغو تخفیف در مجازات برای جوانان مجرم، احزاب تشکیل‌دهنده دولت را به دو دسته تقسیم کرده‌است. وزیر دادگستری، مورگان یوهانسون، می‌خواهد این تغییر قانون را پیشنهاد کند ولی حزب محیط مخالف آن است.

به باور سخنگوی حقوقی و سیاسی حزب محیط زیست، راسموس لینگ، از بین بردن کاهش مجازات برای جوانان مجرم عواقب بدی را برای این جوانان و جامعه به دنبال دارد.

 

 حزب محیط زیست مانند اداره محافظت از مجرمین، پُلیس سِپو و شورای پیشگیری از جرائم، معتقد است که این پیشنهاد خطرات زیادی را به همراه دارد. به همین خاطر ما نمی‌خواهیم که از این پیشنهاد حمایت کنیم.

 

براساس اظهارات راسموس لینگ، با لغو کاهش مجازات شمار زیادی از جوانان مدت طولانی در زندان خواهند ماند و این مسئله باعث خواهد شد که جوانان هویت مجرم را بگیرند. برعلاوه زمینه تماس با شبکه‌های مجرمین افزایش خواهد یافت و همچنان خطر بنیادگرا شدن نیز وجود دارد.

 

با وجود مخالفت حزب محیط زیست، وزیر دادگستری کشور می‌خواهد پیشنهاد لغو کاهش مجازات برای جوانان را به پارلمان ارائه کند.

 

ما باید در این راستا حرکت کنیم، اینکه مسئله لغو کاهش مجازات به چه شکل تغییر می‌کند موضوعی است که با دیگر احزاب پارلمانی در میان گذاشته خواهد شد.

 

 

SR