Home / اخبار روز ما / محاکمه‌ی زنی که مانع اخراج یک پناهجوی افغان شد

محاکمه‌ی زنی که مانع اخراج یک پناهجوی افغان شد

محاکمه‌ی اِلین اِرسوُن، زن جوانی که در بیست و سوم ژوئیه‌ی سال گذشته، با اقدامی اعتراضی از پرواز هواپیمای حامل یک پناهجوی افغان از فرودگاه لندوِتتر در یوتبوری جلوگیری کرد، در دادگاه این شهر برگزارشد.

 دادستان برای او درخواست ۱۴ روز زندان کرد، اما وکیل مدافعش توماس فرید بر عدم وجود قانون روشن در این مورد اشاره کرد و گفت به این دلیل موکل او نباید محکوم شود. او همچنین گفت موکلش خود را بی‌گناه می‌داند و با وجود پذیرش اقدامی که انجام داده، اما منع قانونی برای آن نمی‌شناسد.

 

الین ارسون برای جلوگیری از اخراج یک پناهجوی جوان افغان، سوار هواپیما شد، اما به جای آن جوان، یک پناهجوی ۵۰ ساله‌ی افغان که پس از گذراندن یک دوره‌ی زندان، قراربود به افغانستان برده شود، مسافر هواپیما بود.

 

با این حال الین ارسون به اعتراض خود ادامه داد و با خودداری از نشستن روی صندلی، مانع پرواز هواپیما شد. سرانجام با دخالت پلیس و خارج کردن پناهجوی افغان از هواپیما، الین ارسون نیز از هواپیما خارج شد.

 

جوانی که الین ارسون بخاطر او سوار هواپیما شده بود، یک روز قبل از یوتبوری به بازداشتگاه کمپ پناهندگی مرشتا در استکهلم منتقل شده بود و روز بعد از این ماجرا نیز به افغانستان اخراج شد.

 

پناهجوی ۵۰ ساله نیز پس از گذشت یک ماه، مجددا به افغانستان برگردانده شد.

 

 

 

 

 

رادیو سوئد