Home / اخبار روز ما / مبلغ ارز همراه مسافران مرزهای هوایی و زمینی از ایران

مبلغ ارز همراه مسافران مرزهای هوایی و زمینی از ایران

ارز همراه مسافر تا سقف 5هزار یورو برای مرزهای هوایی و 2هزار یورو برای سایر مرزها تعیین شد

گمرک ایران با اصلاح دستورالعمل ارز همراه مسافر اعلام کرد: خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق همراه مسافر مجموعا تا سقف ۵٠٠٠ یورو از مرزهای هوایی و تا سقف٢٠٠٠ یورو از سایر مرزها مجاز است.