Home / اخبار روز ما / مارگوت والستروم وزیر امور خارجه نه چندان محبوب سوئد از سمت خود استعفا کرد

مارگوت والستروم وزیر امور خارجه نه چندان محبوب سوئد از سمت خود استعفا کرد

مارگوت والستروم این تصمیم را به اطلاع نخست وزیر سوئد استفان لوون رساند که دیگر نمیتوند به کار خود در مقام وزیر امور خارجه سوئد ادامه دهد.

او در گفتگو با روزنامه داگنس نی‌ هتر علت را مسائل خانوادگی ذکر کرد.

 

مارگوت والستروم به این مجله گفت: “من این کار را انجام می دهم زیرا می خواهم در کنار همسرم ، فرزندانم و نوه هایم باشم.”

 

او اظهار می کند که نه او و نه شوهرش جوان تر نمی شوند و مدت هاست که به خاطر شغلی‌ که او دارد خیلی‌ از هم جدا و دور افتاده ا‌ند.

 

مارگوت والستروم به مدت پنج سال وزیر امور خارجه بوده است. او می گوید که پست را با “غرور” ترک می کند. اما دوره وزارت او با انتقاد‌های فراونی نیز همراه بوده است.

یکی‌ از آخرین انتقاد‌ها به دعوت از وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به سوئد و سفر اعضای دولت سوسیال دمکرات به ایران و گذاشتن روسری بر سر زنان دولت که ادعای جانب داری از حقوق زنان را نیز دارند از خاطر افکار عموم سوئد دور نمانده است.

 

از او به عنوان یکی‌ از نالایق‌ترین وزیران خارجه کشور سوئد نام برده میشود. او پست وزارت خارجه سوئد را در یکی‌ از بحرانی‌ترین دوران دولت سوسیال دمکرات که با تیراندازی، آتش زدن اتومبیلها،تجاوز و بحران پناهندگان دست به گریبان است ترک می‌کند تا با حقوق کافی‌ در کنار خانواده استراحت کند.

 

– او میگوید من تمام قلبم را به وظیفه تأمین امنیت سوئد ، احترام در دنیای خارج و احترام به عنوان شریکی قابل اطمینان برای کشور‌های دیگر اختصاص داده ام.

 

مارگوت والستروم می گوید: وقت آن است است که وقت بیشتری را با شوهر، فرزندانم و نوه هایم بگذرانم.