Home / اخبار روز ما / قدمی‌ دیگر از سوی سوئد در مبارزه با ویروس کرونا؛ فاصله بیشتر میزها در رستورانها

قدمی‌ دیگر از سوی سوئد در مبارزه با ویروس کرونا؛ فاصله بیشتر میزها در رستورانها

دولت امروز اقدامات جدید را برای جلوگیری از شیوع کرونا معرفی کرد. رستورانت‌ها، بارها و کافه‌ها پس از این فقط اجازه سرو غذا و نوشیدنی روی میز نشسته دارند.

وزیر امور اجتماعی لینا هالینگرین در نشست خبری امروز گفت وضعیت خیلی جدی است و به چنین اقداماتی نیاز است.

این تصمیم در واقع رستورانت‌ها، کافه‌ها و بارها را از سرو غذا و نوشیدنی روی میزهای ایستاده منع می‌کند. این تدابیر در واقع برای خودداری مشتریان از تجمع گرد میزهای ایستاده اتخاذ شده است که فاصله کم میان افراد در نظر گرفته می‌شود.

یوهان کارلسون دبیر کل اداره بهداشت همگانی می‌گوید: مشخص است که تراکم افراد گرد یک میز باعث می‌شود مشتریان در کنار هم و با فاصله کم بایستند.

ممنوعیت جدیدی که وضع شده است قرار است از فردا اجرایی شود. کمونها محلاتی را که شامل این ممنوعیت می‌شود مجبور به رعایت تدابیر اداره بهداشت همگانی خواهد کرد. حتی گفته شده است که رستورانت‌ها فاصله بین میزها را باید افزایش دهند.

در نشست خبری دیگر که هر روز ساعت دو پس از ظهر برگزار می‌شود مسئولان اداره بهداشت همگانی گفت که سه تن دیگر که به بیماری کوید ۱۹ دچار بودند امروز جان شان را از دست داد و به این ترتیب تعداد جانباختگان به ۳۶ تن رسید.

SR