Home / اخبار روز ما / قانون پیشنهادی ضد تروریستی دولت، رد شد

قانون پیشنهادی ضد تروریستی دولت، رد شد

شورای قانون‌گذاری، پیشنهادی را که دولت برای جرم شناختن عضویت در گروه‌های تروریستی و تعیین مجازات برای آن، در اختیار این شورا قرارداده بود، رد کرد.

 این شورا معتقد است چنین قانونی می‌تواند در تضاد با قانون اساسی کشور باشد.

 

مورگان یوهانسوُن، وزیر دادگستری در واکنش به پاسخ شورای قانون‌گذاری، گفته است با احزاب دیگری که در توافق سال ۲۰۱۷ با دولت برای تشدید این قانون، مشارکت داشته اند مذاکره خواهد کرد تا راه حلی برای آن پیدا کنند.

 

درحال حاضر قوانین مختلفی که برای مبارزه با تروریسم وضع شده و برخی فعالیت‌ها را قابل مجازات می‌داند، در سوئد وجود دارد مانند سفر، آموزش، تشویق و استخدام برای عملیات تروریستی. اما قانون جدید، مشارکت در فعالیت‌های سازمان‌های تروریستی و هرگونه کمک به این سازمان‌ها را نیز جرم و قابل مجازات می‌شناسد.

 

این قانون قرار بود از ماه اوت سال جاری به اجرا درآید.

 

شورای قانون‌گذاری در پاسخ خود تاکید کرده است پیشنهاد قانونی دولت با قانون مربوط به آزادی تشکیل انجمن‌ها در تضاد قراردارد.

 

شورای قانون‌گذاری نهادی ست که برخی قوانین مهم را پیش از بررسی در پارلمان، تضاد احتمالی آنها را با قانون اساسی مورد رسیدگی قرارمی‌دهد.