Home / اخبار روز ما / قاشق نماد مخالفت با ختنه زنان در سوئد

قاشق نماد مخالفت با ختنه زنان در سوئد

دختران آفریقایی که تحت ختنه زنان قرار می گیرند، شروع به استفاده از قاشق به عنوان فریاد اعتراض نموده اند.

به گزارش از سایت کوریر،در فرودگاه سوئد گوتنبرگ، دخترانی که به زور از کشور خارج می شوند و تحت ختنه زنان قرار می گیرند یا ازدواج می کنند، شروع به استفاده از قاشق به عنوان فریاد اعتراض نموده اند.

 

دختران قاشق را در لباس زیر خود قرار می دهند و وقتی ردیاب فلزی کار می کند و آنها را برای بازرسی کنار می زنند، از آنها خواسته می شود که آنها را از خشونت نجات دهند. این طرح به شکلی گسترده شده است که کارمندان فرودگاه نیز خواستار توجه به این موضوع شدند.

براساس داده های سال 2015 ، تاکنون 38 هزار دختر که تحت ختنه زنان قرار گرفته اند در سوئد زندگی می کنند. اینها عمدتاً بومیان سومالی، اتیوپی، اریتره، گامبیا و سایر کشورهای آفریقایی هستند.

Sputnik