Home / اخبار روز ما / فایل صوتی کمتر شنیده شده ازسخنان محمدرضا شاه پهلوی در باره ضرورت مدرن کردن ایران که بتازگی توسط پسرش رضا پهلوی منتشر شده است

فایل صوتی کمتر شنیده شده ازسخنان محمدرضا شاه پهلوی در باره ضرورت مدرن کردن ایران که بتازگی توسط پسرش رضا پهلوی منتشر شده است

سخنانی کمتر شنیده‌شده از محمدرضا شاه پهلوی درباره ضرورت مدرن کردن صنایع و کارخانجات ایران، آموزش نیروی انسانی متخصص، حمایت از کارگر ایرانی، و لزوم توسعه‌ی بخش صنعت ایران به ‌عنوان پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و سیاسی کشور برای رسیدن به کشورهای پیشرفته جهان.

فایل صوتی:او معتقد بود که ترقی و پیشرفت صنعتی و اقتصادی ایران بر اساس برده‌کشی و استثمار کارگر ارزان‌قیمت نمی‌تواند بنا بشود. بلکه کارگر ایرانی به اندازه مهارتش باید مزد بگیرد.

محمد رضا پهلوی در همین سخنانش درباره خانه‌سازی برای کارگران نیز می‌گوید: «دستور من به دولت این است که به شما زمین ۹۹ساله که درواقع مجانی‌ست بدهد. پیش از هر چیز، این برای خود کارگر است که مانند همه افراد مملکت باید شرایط حداقل زندگی را داشته باشد.

یکی از شرایط حداقل زندگی، داشتن خانه سالم و بهداشتی و روح‌پرور است