Home / اخبار روز ما / عقب نشینی دولت سوسیال دمکرات استفان لوفن و شرکا در قضیه اصلاحات در اداره کاریابی

عقب نشینی دولت سوسیال دمکرات استفان لوفن و شرکا در قضیه اصلاحات در اداره کاریابی

دولت سوسیال دمکرات، احزاب لیبرال و سنتر در مقاله‌ای در روزنامه افتون بلادت نوشته اند که برنامه اصلاحات در اداره کاریابی را برای یک سال به عقب می‌اندازند.

پیش از این احزاب چپ، دمکرات‌های سوئد ، مودرات و دموکرات‌های مسیحی تهدید کرده بودند که در صورت اجرای اصلاحات مورد نظر دولت در اداره کاریابی؛ به وزیر بازارکار ایوا نوردمارک رای عدم اعتماد خواهند داد.

اوا نوردمارک می‌گوید: دولت باید برای اجرای پیشنهاد‌ی که در زمینه اصلاحات وجود دارد مورد حمایت باشد. به همین ترتیب برای مدت زمانی که برای تنظیم آن در نظر گرفته شده است. در روزهای اخیر مشخص شد که چنین حمایتی وجود ندارد.

او در ادامه گفته است که برنامه اصلاحات در سال ۲۰۲۲ اجرا خواهد شد که برای اصلاحات با کیفیت فرصت کافی ایجاد می‌کند.