Home / اخبار روز ما / صدها تن اقامتگاه‌های اداره مهاجرت را باید ترک کنند و خودشان مسکن تهیه کنند

صدها تن اقامتگاه‌های اداره مهاجرت را باید ترک کنند و خودشان مسکن تهیه کنند

حدود ۷۵۰ تن که دارای اقامت هستند، باید اقامتگاه اداره مهاجرت را ترک کنند و خود مسکن تهیه کنند.

دلیل این تصمیم حکم دادگاه است که در ماه ژوئن امسال صادر شده است. در این حکم گفته شده است افرادی که دارای اقامت اند ولی شامل قانون اسکان نمی‌شوند نمی‌توانند از مسکنی که از سوی اداره مهاجرت تهیه شده است استفاده کنند.

اداره مهاجرت بر اساس برداشتی که از حکم دادگاه داشته است تصمیم گرفته تا ۷۵۰ تن از افرادی که موفق به گرفتن اقامت سوئد نیز شده ا‌ند اما شامل قانون اسکان تازه‌واردان نمی‌شوند را از اقامتگاه‌ها یا خانه‌های که از سوی این اداره در اختیار شان گذاشته شده است اخراج کند.

در اطلاعیه اداره مهاجرت آمده است  که این افراد باید به منظور تهیه مسکن خودشان اقدام کنند. در ادامه این اداره نوشته است که تا ۳۱ ماه ژانویه سال ۲۰۲۰ نام این افراد از فهرست اقامتگاه‌های اداره مهاجرت خارج ساخته خواهند شد.

ویرونیکا کنت هماهنگ کننده اداره مهاجرت می‌گوید: اگر برخی نتوانند مسکن تهیه کنند در این صورت کمون‌ها وضعیت آنها را مورد ارزیابی قرار خواهد داد و اگر واقعا چنین باشد در آن صورت اداره امور اجتماعی به مساله مسکن آنها رسیدگی خواهد کرد.

گفته شده است ۷۵۰ تن در اقامتگاه‌های اداره مهاجرت در سراسر کشور حضور دارند اما اکثر شان در غرب کشور ساکن هستند.

sr