Home / اخبار روز ما / شهروندان در مناطق آسیب پذیر(مهاجر نشین) احساس ناامنی می‌کنند

شهروندان در مناطق آسیب پذیر(مهاجر نشین) احساس ناامنی می‌کنند

یوحانا اسکینره، از بازرسان شورای پیشگیری از جرایم به رادیوی سوئد گفت: یکی از دلایل این که مردم در مناطق آسیب پذیر (مهاجر نشین) احساس ناامنی می‌کنند، افزایش جرم و بی نظمی در این مناطق است.

دلیل دیگر این است که تعداد زیادی از این افراد شاهد حوادث ناشی از جرم و جنایت بوده اند. او در ادامه افزود: آتش زدن وسایل نقلیه، ضرب و شتم فیزیکی‌ و یا ریختن زباله در محیط باز از بی نظمی‌های است که در مناطق آسیب پذیر(مهاجر نشین) دیده شده است.

 

او تصریح می‌کند: تعداد نوجوان‌های که به صورت گروهی در گوشه و کنار می‌ایستند و حتی به خرید و فروش مواد مخدر می‌پردازند نیز در این مناطق افرایش یافته است.

 

در این بررسی، شورای پیشگیری از جرایم آمده است که ۶۱ منطقه در سراسر کشور به عنوان مناطق آسیب‌پذر شناخته شده است. این در حالی است که همین مناطق سال قبل نیز از سوی پلیس به عنوان مناطق آسیب‌پذیر شناساسی شده بود.

 

 براساس این برسی در مناطق آسیب‌پذیر آمار بیکاری، جرم و جنایت خیلی بیشتر از سایر مناطق است و زنان نسبت به مردان بیشتر احساس ناامنی می‌کنند. به گونه‌ی که زنان نمی‌توانند شب از خانه بیرون بروند.

 

 

از سایت رادیو دری و رادیو پارسیان سوئد

 

 

متاسفانه رادیو دری سوئد در این مطلب از مناطق (آسیب پذیر) به جای (مهاجر نشین) استفاده کرده اند که کاملا اشتباه و از دید ما رک و راست نبودن با خوانندگان این مطلب می‌باشد.

قضاوت با شما!