Home / اخبار روز ما / شنیده شدن اولین طنین صدای اذان امروز در شهر Växjö

شنیده شدن اولین طنین صدای اذان امروز در شهر Växjö

اولین طنین صدای اذان امروز در شهر Växjö!

اولین طنین صدای اذان امروز در شهر Växjö شنیده شد. ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر برای شنیدن این اذان و شرکت در نماز جمعه به مسجد  آماده بودند.

 

امام جماعت مسجد  اسماییل آبو حلال میگوید:

بیشتر کسانی‌ که به مسجد آمده بودند از مشتاقان و علاقمندان بودند. چند نفر کمی‌ دلهره داشتند که شاید اتفاقی‌ رخ دهد اما همه علاقمند بودن و مشتاق.

 

این حرفها را امام جماعت مسجد به شبکه تلویزیون سوئد در  Småland میگوید. او اضافه می‌کند خیلی‌‌ها امروز اینجا هستند.

 

همسایه‌ها و رهگذران بدون اینکه اهمیتی به این موضوع بدهند از جلوی مسجد رد میشوند.

 

 

Svt nyheter