Home / اخبار روز ما / شرایط درخواست اقامت کاری برای پناهجویان چگونه است؟

شرایط درخواست اقامت کاری برای پناهجویان چگونه است؟

شماری از پناهجویان به دلیل بهبود وضعیت بازارکار امکان یافته‌اند تا هنگام انتظار به نتیجه پرونده پناهندگی شان کار کنند. اما اینکه یک پناهجو تحت کدام شرایط می‌تواند اقامت کاری دریافت کند در این گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عبدالله ابراهیمی دو نیم سال پیش از افغانستان به سوئد آمد و حدود یک سال پیش توانست کار پیدا کند. او می‌گوید با آنکه کار می‌کند اما نمی‌داند امکان درخواست اقامت کاری برایش وجود دارد یا نه.

 

 یک وکیل امور پناهندگی در گفتگو با بخش فارسی دری رادیوی سوئد در مورد شرایط درخواست اقامت کاری توضیح می‌دهد.

 

او می‌گوید: چهار ماه قبل از دریافت پاسخ اول از اداره مهاجرت فرد باید کار کرده باشد و دارای قرارداد کاری برای حد‌اقل یک سال باشد تا بتواند درخواست اقامت کاری کند.

 

مرتضی قاسمی، بازیگر و آوازخوان است. او از یک سال پیش به سوئد آمد و اکنون باور دارد که برای او در بخشتئاتر و آوازخوانی فرصت‌های کاری وجود دارد اما او تاکنون اجازه کار از اداره مهاجرت دریافت نکرده است.

 

او می‌گوید با آنکه نمی داند اجازه کار دریافت خواهد کرد یا خیر اما در نظر دارد در این زمینه تلاش بیشتر کند. شمار زیادی از پناهجویان نتوانسته‌اند هویت خود را به اداره مهاجرت ثابت کنند.

 

وکیل امور پناهندگی می‌گوید که صدور اجازه کار مشروط بر ارائه مدارکی است که هویت فرد را ثابت کند و در ادامه شرایطی را توضیح داده است که فرد پناهجو براساس آن می‌تواند درخواست اقامت کاری کند بدون اینکه مجبور باشد به منظور دریافت اقامت کاری از کشور خارج شود.

وکیل امور پناهندگی می‌گوید: پس از دریافت پاسخ رد از دادگاه، فرد فقط دو هفته فرصت دارد تا در این مقطع درخواست اقامت کاری کند. در ضمن هنگامی که پناهجو موارد جدید را در پرونده خود اضافه می‌کند امکان درخواست اقامت کاری برایش نیز وجود دارد.

 

 

از سایت رادیو دری و رادیو پارسیان سوئد