Home / اخبار روز ما / سیگار کشیدن از کی شروع شد

سیگار کشیدن از کی شروع شد

 

اولین مردمی که توتون را زراعت کرده و می کِشیدند، سرخ پوستان شمال و جنوب آمریکا بودند. موقعی که کریستف کلمب و سایر کاشفان اولیه آمریکا، قدم به این قاره گذاشتند، متوجه شدند که بومی های این سرزمین از توتون و تنباکو به صورت مختلف استفاده می کنند.

03

مثلاً یک نوع چپق کشیدن بین سرخ پوستان رسم بود که علامت صلح بود. گذشته از این، سرخ پوستان عقیده داشتند که تنباکو خواص دارویی داشته و اگر آن را بکشند از بیماری ها در امان خواهند بود.تنباکو برای اولین بار در قرن شانزدهم، به خاطر معروفیتی که از نظر خواص داروئی داشت، به اروپا برده شد و چپق های مخصوص آن نیز در اروپا عرضه شد.

 

در ۱۶۱۹، چپق های مختلفی در انگلیس ساخته شده و تعداد سازندگان این چپق ها آنقدر زیاد شدند که حتی تشکیل یک صنف جداگانه را دارند. البته امروزه قسمت اعظم توتون به صورت سیگار به مصرف می رسد.

 

سیگار کشیدن هم یک عادت خیلی قدیمی است. کاشفان اولیه اسپانیائی متوجه این موضوع شدند که اهالی بومی هند غربی و مکزیک چیزی به اسم برگ سیگار دود می کنند.

Rökning-dödar1
اهالی بومی هند غربی از یک نوع پوست نازک درخت نخل برای پیچیدن سیگار استفاده می کردند و در مکزیک هم غلاف ذرت را برای این منظور به کار می بردند.

 

اولین مردمی که از کاغذ برای پیچیدن سیگار استفاده کردند اسپانیائی ها بودند. کشیدن سیگار در کشورهای نزدیک مدیترانه و دریای سیاه و خصوصاً نواحی تحت حکومت ترکیه به زودی رواج پیدا کرده و به شدت شایع شد.

به طوری که زمانی که ارتش انگلیس، در سال های ۱۸۵۶- ۱۸۵۴ در «کریمه» می جنگیدند، سیگارهای ترکی را کشف کرده و در بازگشت آن را به عنوان ارمغان با خود به لندن بردند، و بعد از چند سال، اولین کارخانه سیگار سازی در لندن افتتاح گردید.

 

 

Edit