Home / اخبار روز ما / سوئد اولین کشور اروپایی که پناهجویان را به سوریه اخراج می‌کند

سوئد اولین کشور اروپایی که پناهجویان را به سوریه اخراج می‌کند

اداره مهاجرت سوئد روی روش‌های ممکن کار می‌کند که اخراج پناهجویان به سوریه را امکان‌پذیر کند. به گفته رئیس حقوقی اداره مهاجرت سوئد اولین کشور در اروپا در زمینه اخراج پناهجویانبه سوریه خواهد بود و کشورهای دیگر اروپایی این روش سوئد را دنبال خواهد کرد.

در آخر ماه آگوست ادار مهاجرت تصمیم جدیدی در مورد پناهجویان سوریه اتخاذ کرد. این اداره معتقد است که وضعیت امنیتی در برخی از نقاط سوریه بهبود یافته است. به این ترتیب، امکان اخراج پناهجویانی که به درخواست پناهندگی خود جواب منفی دریافت کرده‌اند، وجود دارد.

 

به باور فریدریک بییر، رئیس حقوقی اداره مهاجرت، سوئد اولین کشور اروپایی است که پناهجویان را به سوریه اخراج می‌کند

 

 فریدریک میگوید به دلیل اینکه ما از نگاه سیاسی متاثر نشده‌ایم، روند تصمیم گیری ما سریعتر پیش خواهد رفت و به باور من کشورهای دیگر اروپایی از ما یاد خواهند گرفت.

 

 

 

 

 

SR