Home / اخبار روز ما / زخمی شدن 3 نفر در تیر اندازی مالمو

زخمی شدن 3 نفر در تیر اندازی مالمو

سه مرد در جریان یک تیراندازی در یک سالن در شهر مالمو سوئد زخمی شدند که وضعیت دو نفر از آنها وخیم گزارش شده است.دو نفری که وضعیت آنها وخیم گزارش شده است 20 و 25 سال سن دارند و نفر سوم یک پسر نوجوان است که دچار آسیب دیدگی های جزئی شده است.

تیراندازی پیش از ساعت 6

افراد بسیاری در ساعت 6 صبح با شنیدن صدای تیراندازی با پلیس تماس گرفته و در مورد این تیراندازی گزارش دادند.این اتفاق در سالنی متعلق به شهرداری منطقه سوفی لوند رخ داد.به گفته شاهدان عینی بسیاری از حاضرین پس از شنیدن صدای تیراندازی از محل حادثه گریختند.تعداد این افراد بین 70 تا 100 نفر برآورد شده است.به گزارش “سیدسونسکان” پلیس پس ازحضور در محل حادثه اقدام به تخلیه محل و انتقال مجروحان به بیمارستان نمود.

شوک و ناراحتی مردم

“آنا یورانسون” سخنگوی پلیس در این زمینه میگوید:” در حال حاضر نمیتوان صحبت بیشتری نمود اما واضح است که این اتفاق سبب وحشت و شوک بزرگی به مردم مالمو شده است.البته این وضعیت ممکن است بدتر هم بشود.”سخنگوی پلیس همچنین از حضور نیروهای پلیس در بیمارستان خبر داد و افزود:” این یک اقدام عادی پلیس است.دقیقا همانگونه که بستگان افراد مجروح در بیمارستان حضور میابند.”

جستجو برای دوربین

تا ساعت 9 امروز صبح هنوز وضعیت فوق العاده در محل حادثه برقرار است و نیروهای متخصص پلیس برای بررسی و روشن شدن علل حادثه در محل حضور دارند.به گفته سایت پلیس سوئد این افراد در جستجوی دوربین های احتمالی هستند که ممکن است اطلاعاتی از حادثه را ثبت کرده باشند.به گفته پلیس هنوز هیچ فردی در رابطه با این تیراندازی دستگیر نشده است.

www.irandn.se
منبع:metro.se