Home / اخبار روز ما / رشد چشمگیر حزب دموکرات‌های سوئد در آستانه‌ی کنگره‌ی این حزب

رشد چشمگیر حزب دموکرات‌های سوئد در آستانه‌ی کنگره‌ی این حزب

امروز عصرکنگره‌ی حزب دموکرات‌های سوئد به رهبری ییمی اوکه سون در شهر اوره‌برو  آغاز می‌شود.

  این در حالی است که شمار هوارداران این حزب از انتخابات گذشته تا امروز نزدیک به سیصد و پنجاه هزار نفر افزایش یافته است. بنا بر نظرسنجی ها این حزب در حال حاضر دومین حزب بزرگ سوئد است و توانسته است بیش از ۲۱ درصد آرا از آن خود کند.

افزایش هواداران حزب دموکرات‌های سوئد نتیجه‌ی پیوستن هواداران دیگر احزب به این حزب است.

بیشترین تعداد رای دهندگانی که از حزب خود بریده و به دموکرات‌های سوئد پیوسته اند، هواداران حزب مودرات بوده اند.

تعداد این افراد ۹۰۰۰۰ تن برآورد شده است. در رده‌ی بعدی هواداران حزب سوسیال دموکرات هستند که این حزب را ترک کرده و به حزب دموکرات‌های سوئد پیوسته اند. شمار این هواداران ۷۰۰۰۰ تن برآورد شده است. احزاب دیگر نیز جز حزب محیط زیست، هوادارانی را به نفع حزب دموکرات‌های سوئد از دست داده‌اند.

یکی از نکاتی که در رابطه با کنگره‌ی حز دموکرات‌های سوئد مطرح است، تغییراتی است که  پیشبینی می‌شود در مواضع پیشین این حزب روی دهد. از جمله موضع مخالف قبلی حزب در مورد پذیرش فرزندخوانده در خانواده‌های تک‌جنسیتی تغییر خواهد کرد و حزب  از مخالفت با این نوع فرزندخواندگی دست بر می‌دارد.

ییمی اوکه سون، رهبر حزب دموکرات‌های سوئد، در این رابطه می‌گوید که با توجه به رشد حزب و تنوع اعضا، چنین تغییراتی ضرورت دارد.

sr