Home / اخبار روز ما / رد شدن درخواست اقامت یک جوان پناهجو از طرف دادگاه مهاجرتی بر اساس قانون تحصیل در دبیرستان

رد شدن درخواست اقامت یک جوان پناهجو از طرف دادگاه مهاجرتی بر اساس قانون تحصیل در دبیرستان

 دادگاه مهاجرتیسوئد درخواست یک پناهجو که  اقامت موقت خود را بر اساس قانون (تحصیل در دبیرستان)  به اداره مهاجرت فرستاده بود را رد کرد. 

 

حزب سوسیال دمکرات و حزب محیط زیست در اقدامی نسنجیده و برای بالا بردن محبوبیت خود قانونی را که به قانون دبیرستان معروف شده است را در پارلمان سوئد به تصویب رساندند. این قانون با وجود نواقص بسیار و اعتراض حقوق دانها در روز ۷ ژوئن  به تصویب پارلمان سوئد رسید.

 

اکنون در اقدامی بی‌ سابقه دادگاه مهاجرتی این قانون را نادیده گرفته و آن  را زیر سوال برده است و با توجه به نزدیک شدن انتخابات و بحث داغ پناهنده گان در میان احزاب و مردم سوئد این قانون یقینا به یکی‌ از مهمترین سردردهای دولت سوسیال دمکرات سوئد تبدیدل خواهد شد.

 

 

عکس:Google