Home / اخبار روز ما / دیپورت پناهجویانی که به طور مرتب به کشور خود رفت و آمد می کنند

دیپورت پناهجویانی که به طور مرتب به کشور خود رفت و آمد می کنند

وزیر کشور آلمان اعلام کرد که کشورش قصد دارد آندسته از پناهجویانی را که به طور مرتب به کشور خود رفت و آمد می کنند را از آلمان دیپورت کند.

 

هورست زهوفر، وزیر کشور آلمان اعلام کرد که کشورش قصد دارد آندسته از پناهجویانی را که به طور مرتب به کشور خود رفت و آمد می کنند را از آلمان دیپورت کند.

 

وی گفت: ‘آن دسته از پناهندهگان سوری که به طور منظم برای تعطیلات به سوریه می روند، نمی تواند به طور جدی بگویند که در آنجا تحت تعقیب و آزار و اذیت هستند.” وی گفت: “چنین افرادی باید از وضعیت پناهندگی محروم شوند.” “مقامات مهاجرت در صورت اطلاع از سفر یک پناهنده به کشور خود فوراً وضعیت وی را مجدداً بررسی می کنند.”

 

هورست زهوفر همچنین یادآور شد که همه پناهندگان سوری مجبور خواهند شد به وطن خود بازگردند. وی گفت: “وقتی شرایط اجازه دهد، ما اخراج ها را انجام خواهیم داد.”

 

 

Sputnik