Home / اخبار روز ما / درخواست غرامت به دلیل ازدست دادن درآمد گدایی

درخواست غرامت به دلیل ازدست دادن درآمد گدایی

مردی که در ماه اکتبر سال گذشته به دلیل مظنونیت به قاچاق انسان و وادار کردن افراد دیگر به گدایی، در دادگاه هودیکس‌وَل محاکمه و تبرئه شد، اینک درخواست غرامت کرده است.

 او که ۲۵ ساله است، در شکایت خود به کارگزار حقوقی دولت ادعا کرده در منطقه‌ی بُلنِس گدایی می‌کرده و در جریان بازداشت و محاکمه‌ی خود، درآمد حاصل از گدایی را از دست داده است.

او خواستار ۲۲۰ هزار کرون غرامت شده است برای از دست دادن درآمد و همچنین عذابی که در این دوره متحمل شده است.

هم زمان با آزادی او در ماه اکتبر سال گذشته، دو مرد دیگر به اتهام قاچاق انسان، هر کدام به دو سال زندان محکوم شدند.

sr