Home / اخبار روز ما / خرید مواد مخدر از پول‌ برگزاری دوره‌های آموزشی

خرید مواد مخدر از پول‌ برگزاری دوره‌های آموزشی

احتمال می‌رود که برگزاری هزاران دوره‌های آموزشی و برنامه‌های فرهنگی از سوی اتحادیه آموزشی که مربوط به جنبش پرهیز از الکل می‌شود، تقلبی بوده‌ است. اکنون دو کارمند سابق این اتحادیه متهم به کلاهبرداری هستند.

 این تقلب بیشتر از ۹۰۰۰ برنامه گروهی و آموزشی و برنامه‌های فرهنگی با شرکت ۴۲۰۰۰ شرکت‌کننده بین سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ را در بر می‌گیرد. در واقعیت این دوره‌های آموزشی هرگز برگزار نشده اما ارقام و نتایج برگزاری آن تنها بر روی کاغذ وجود داشته است. دو کارمند سابق این اتحادیه تمام پول‌هایی را که برای این اهداف پرداخته شده را هزینه سفر و خرید موادمخدر کرده‌اند.

بینجایی مروف، رئیس ارتباطات عمومی اتحادیه آموزش‌های دوره‌ای این مسئله را جدی عنوان می‌کند.

شورای آموزش مردم که وظیفه پرداخت و کنترل مصرف این پول‌ها را دارد باید متوجه این کلاهبرداری می‌شد.

اکنون این شورا درصدد است که بداند چرا چنین شده و چگونه باید از اتفاق این‌گونه تقلب‌ها در آینده پیش‌گیری کرد.

SR