Home / اخبار روز ما / خارج کردن میلیون‌ها کرون پول نقد از کشور

خارج کردن میلیون‌ها کرون پول نقد از کشور

دادستان، امروز درمورد بازداشت یا آزادی مردی که روز سه شنبه در فرودگاه آرلاندای استکهلم دستگیر شد، تصمیم خواهدگرفت. این مرد هنگام خارج کردن چند میلیون کرون پول نقد دستگیر شد.

 به گفته‌ی دادستان امور اداری، اشرف احمد در ماه‌های اخیر موارد مشابه دیگری نیز اتفاق افتاده است. او می‌گوید با بسته شدن حساب چندین شرکت در سِوِدبانک که پول به خارج کشور حواله می‌کردند، این شرکت‌ها اقدام به فرستادن پول نقد همراه با نماینده‌ی خود به آن کشورها کردند.

 

بسیاری از سومالیایی‌ها به دلیل نبود ارتباطات بانکی با کشور خود، برای ارسال پول برای بستگانشان از روش سنتیِ حواله استفاده می‌کنند. این روش قانونی و مورد تایید سازمان بازرسی مالی کشور نیز هست، اما پیش آمده است که از حواله برای پول‌شویی و کمک مالی به سازمان‌های تروریستی استفاده شده است.

 

پس از اقدام بانک‌ها به مسدود کردن شرکت‌های حواله‌ای، پلیس افراد زیادی را که سعی داشتند پول نقد ازجمله به دوبی منتقل کنند، دستگیر کرده است.

 

به گفته‌ی دادستان اشرف احمد، میزان پول‌های خارج شده بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون کرون است.

 

این پول‌ها هنگام خارج کردن از کشور، در فرودگاه‌ها توسط ماموران امنیتی کشف و حاملان آنها توسط پلیس دستگیر شده‌اند.