Home / اخبار روز ما / حزب دموکرات های سوئد دومین حزب بزرگ سیاسی سوئد

حزب دموکرات های سوئد دومین حزب بزرگ سیاسی سوئد

بیش از ۲۲ درصد رای دهندگان هوادار حزب دموکرات های سوئد هستند

نظر سنجی موسسه نوووس نشان می دهد که حزب دموکرات های سوئد به مقام دومین حزب بزرگ سیاسی سوئد، بعد از حزب سوسیال دموکرات، صعود کرده است.

 

 

 

 

از سایت رادیو دری و رادیو پارسیان سوئد
عکس:Google